Соглашение

    

Договір-оферта інтернет-магазину:

 

ФОП "Улитич Г.О", в особі інтернет-магазину WWW.SPORTEXPERT.COM.UA (надалі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей Договір, що є публічним Договором офертою щодо юридичних і фізичних осіб (далі ПОКУПЕЦЬ) про нижчезазначене:

Стаття 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ПОКУПЦЮ у власність, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити та прийняти замовлені в інтернет-магазині WW.SPORTEXPERT.COM.UA товари (далі ТОВАР).

Стаття 2. Момент заключення договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є фактом прийняття даного Договору і ПОКУПЕЦЬ стає особою, що вступила з ФОП Улитич Г.О у договірні стосунки

Стаття 3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. Склад, смак та інші ключові показники ТОВАРУ вказані на сайті, на сторінці обраного товару

3.2. У зв'язку з різними технічними характеристиками моніторів колір ТОВАРУ може відрізнятись від зазначеного на сайті

3.3. Характеристики (не суттєві) та зовнішній вид ТОВАРУ можуть відрізнятись від зазначених на сайті

Стаття 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у валюті України (гривня)

4.2. Порядок надання знижок та встановлення акційних цін, зазначені на сайті у розділі "ЗНИЖКИ та АКЦІІ"

4.3. Тариф на послуги доставки по м. Київ зазначено у розділі Доставка. Тариф доставки в інші міста України потребують уточнення у компанії перевізника та не підлягають узгодженню з інтернет-магазином.

Стаття 5. Оплата ТОВАРУ.

5.1. При оплаті товару готівкою ПОКУПЕЦЬ повинен передати ПРОДАВЦЮ всю суму в момент передачі товару. ПРОДАВЕЦЬ обов'язково надає товарний чек або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі розрахунку обов'язок ПОКУПЦЯ щодо оплати ТОВАРУ вважається виконаною з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок або картковий рахунок ПРОДАВЦЯ. (реквізити вказані на сайті www.sportexpert.com.ua у розділі ДОСТАВКА І ОПЛАТА)

5.3. При безготівкові формі оплати прострочення оплати ПОКУПЦЕМ більше 2-х днів є порушенням умов цього ДОГОВОРУ та дає ПРОДАВЦЮ можливість відмовити у виконанні замовлення, повідомивши про це ПОКУПЦЯ телефоном.

5.4. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЮ по цінам, найменуванню та кількості, згідно рахунку, сплаченого ПОКУПЦЕМ

Стаття 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ відбувається на адресу та у строки, погодженні з ПОКУПЦЕМ при оформленні замовлення. ПОКУПЕЦЬ має можливість самостійно забрати ТОВАР зі склада ПРОДАВЦЯ в погодженний СТОРОНАМИ день та час

6.2. Відсутність ПОКУПЦЯ у визначений час за адресою доставки визначються ПРОДАВЦЕМ як відмова від виконання ДОГОВОРУ.

Стаття 7. Гарантії на товар.

7.1. На всю продукцію, що представлена в інтернет магазині www.sportexpert.com.ua є необхідні сертифікати та санітарно-гігієнічні висновки, згідно законодавства України.

Стаття 8. Права та обов'язки сторін.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

8.1.1. Не розголошувати будь яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

8.1.2. Представити ПОКУПЦЮ можливість отримання телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину. Консультації обмежуються товарами, що представлені на сайті www.sportexpert.com.ua

8.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується:

8.2.1. До моменту заключення ДОГОВОРУ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки.

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адреса електронної пошти, реквізити доставки товару.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР у строки, зазначені у ДОГОВОРІ.

Стаття 9. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання ДОГОВОРУ у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та відповідними нормами законодавства України.

9.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальностьі за доставку ТОВАРУ у випадках,  якщо ПОКУПЕЦЬ вказав неточну адресу та/або час доставки/номер телефону

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності якщо очікування ПОКУПЦЯ щодо якостей та/або ефекту ТОВАРУ не виправдались.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність за часткове або повне невиконання зобов'язань щодо доставки ТОВАРУ, якщо це сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ несе відповідальність щодо персональної інформації про себе і підтверджує, при оформленні замовлення, свою ознайомленість та згоду з цим ДОГОВОРОМ.

9.6. Всі спори, що виникають при виконанні ДОГОВОРУ вирішуються шляхом перемовин. У разі неможливості вирішити питання таким шляхом, СТОРОНИ мають право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Стаття 10. Повернення й обмін товару.

10.1. Згідно законодавства України товари харчування та лікарські засоби, до яких належить спортивне харчування, обміну та поверненню не підлягають.

Стаття 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків по ДОГОВОРУ на час дії непереборних сил. Під непереборною силою розуміються стихійні явища (землетруси, повені, пожежі), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйкі, епідемії), забороняючі норми державних органів (заборона перевезень, міжнародні санкції заборони на торгівлю й т.і) На протязі дії таких обставин СТОРОНИ не мають претензій та приймають всі ризики та наслідки форс-мажорних обставин.

Стаття 12. Строк дії ДОГОВОРУ.

12.1. ДОГОВІР вступає у дію з моменту звернення до інтернет магазину www.sportexpert.com.ua і оформлення замовлення та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

 

 

Создание интернет-магазина - CyberShark